Köpvillkor

Nedanstående allmänna villkor gäller vid köp av produkter från AllVy Uterum AB, org. nr 559309-7388 (”AllVy Uterum”). I den mån inget annat stadgas nedan eller annars avtalats mellan AllVy Uterum och köparen (”Kunden”) gäller köplagen vid köp mellan AllVy Uterum och näringsidkare respektive konsumentköplagen vid köp mellan AllVy Uterum och konsument.

Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Priset är beräknat för avhämtning Halmstad. Frakt framgår i webshopens utcheckning alternativt på er offert eller orderbekräftelse. Vi accepterar inte beställningar av personer under 18 år. Vi reserverar oss mot slutförsäljning eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att neka beställningar och återbetalar då de inbetalda belopp som ordern avser. Vi reserverar oss mot tryckfel, skrivfel och uppenbart felaktiga priser. 

Allmänt

AllVy Uterum bekräftar alla beställningar med detaljerade ordererkännande varpå kunden har 5 dagar på sig att kontrollera att produktegenskaperna överensstämmer med önskemål och beställning. Egenskaper som är viktiga att kontrollera är; produkt, mått, eventuella öppningsalternativ, färg och andra egenskaper.

Efter dessa fem dagar går er beställning till produktionsplanering och insatsmaterial köps in och bearbetas enligt beställning. Ändringar kan ej göras efter detta. Vid annullering av ej levererad order kommer AllVy Uterum kräva full ersättning för samtliga kostnader vi har haft i samband med ordern. Var noggrann med att kontrollera att allt stämmer i din beställning innan du godkänner. Grundregeln är att en bekräftad order ej går att makulera då varje order är unik och tillverkas efter kundens önskemål.

Betalning

Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av AllVy Uterum överlåtna till Svea Ekonomi AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.
Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Delbetala

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,55%.

Allmänna villkor

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI)

Kortbetalning

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU.
Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning.

Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället.

Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade.
Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.


Leverans och frakt

Avhämtning

Hämtning av beställningar är kostnadsfri från lager i Halmstad. Er order är emballerad på pall och därför behövs släp eller liknande för transport. Detta är för att minimera risken för transportskada av era produkter. Tidsbokning krävs för avhämtning, då behöver ni även tala om vilket ordernummer ni har på er beställning. Order som EJ avhämtas lagerförs max 7 dagar från avisering, därefter debiteras 120:- inkl moms / dygn. Detta för att kunna ge dig som kund bästa och snabbaste service vid avhämtning av er order. Vid avhämtning ska ordererkännande och legitimation medtagas och visas upp. Ingen order lämnas ut om ovan inte uppfylls.

Viktigt är att ni kontrollerar er order vid avhämtning och avsynar godset tillsammans med vår personal innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som kund godkänner godset och risken för varan går över till dig som kund.

Hemleverans, frakt

Önskas frakt till annan adress skall detta vara angivet vid beställning eller på offert. Fraktkostnad ska framgå på orderbekräftelsen.

För alla leveranser gäller transport fram till adressen på farbar väg. Gods på pall eller i trälåda levereras med fordon med bakgavellift. Det krävs att avlastningsområdet är snöfritt och är körbar med handtruck. Om lossning ej kan ske får du som kund själv komma överens med transportfirma om ny leverans på din egen bekostnad.

Vid gods överstigande 2240 mm bredd eller höjd skickas detta med LOK- Olossat köpare på direktbil. Det innebär att du som köpare ansvarar för lossningen från speditörens bil med den utrustning som krävs för detta.

Våra transportörer erbjuder inte inbärning. Gods levereras så nära bostad eller av kunden anvisad plats som är möjligt. Du som kund ansvarar själv för att transportera godset från avlastningsplatsen till avsedd plats. Endast en avlastningsplats ingår. AllVy Uterum ansvarar EJ för bortforsling av emballage.

Vid avlastning ska mottagningskontroll utföras samt kvitteras. Se avsnitt Mottagningskontroll.

Om du som kund ej kan ta emot din leverans, lagerförs denne i upp till 14 dagar på transportfirmans terminal. Detta medför en kostnad som AllVy Uterum inte ansvarar för. Denna kostnad kommer faktureras kunden.

Om kund ej hämtar ut leveransen från speditörens terminal inom 14 dagar, returneras leveransen till leverantören. Du som kund är då skyldig att betala returfrakten.

Leveransvillkor

AllVy Uterum skickar gods med tredje part. Detta innebär att vi aldrig bekräftar leveransdag till kund. Alla leveranstider avser när godset är tillgängligt för transportfirma. Varken AllVy Uterum eller våra tredjeparts transportörer kompenserar för aviserade eller oaviserade leveransförseningar.

AllVy Uterum kompenserar ej för kunds merkostnader i samband med eventuella leveransförseningar. Det gäller såväl avbokning av hantverkare eller övriga kostnader i samband med leverans eller montage.

Mottagningskontroll

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kontrollera och kvittera godset.

Det är kundens ansvar att i samband med leverans besiktiga godset för synliga skador på emballage eller på godset som eventuellt kan ha uppkommit under transporten. Kunden är även ansvarig att kontrollera att leverans överensstämmer med orderunderlag samt följesedel. Var extra observant att kontrollera att antal kolli överensstämmer med följesedel.  

Kunden är vidare ansvarig att öppna emballage för att kontrollera att inga synliga skador finns. Kontrollera karmar och bågar efter lackskador, hack eller repor.
Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador som är synliga skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till AllVy Uterum.

Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande. Skadeanmälan inom denna tid innebär inte automatiskt godkännande av skada. Det är kunden som ansvarar för att visa att skada fanns på godset vid avlastning och inte åsamkats under kundens vidare hantering av godset på byggarbetsplats eller montageplats.

Dolda skador eller brister

I det fall inga synliga skador på emballage/förpackning dokumenterats vid leverans och där skada upptäckts först vid avemballering. Dolda skador eller brister i leverans som upptäcks när godset packats upp, som inte upptäckts direkt vid leveransmottagningen skall inom 7 arbetsdagar från leveransmottagningen anmälas till AllVy Uterum av köparen.  

Är emballaget skadat men detta inte finns noterat på fraktsedel och man sedan upptäcker att godset är skadat utgår ingen ersättning.

Ovillkorligt gäller att skador, brister eller felaktigheter ska anmälas direkt till AllVy Uterum innan produkterna monteras. En monterad produkt är en godkänd produkt. Upptäcks skador, brister eller felaktigheter i samband med avemballering är det kundens ansvar att kontakta AllVy Uterum för bedömning om felaktigheter föreligger.

I det fall kund anmäler skador, brister eller felaktigheter får kund inte montera produkten utan skriftligt godkännande från AllVy Uterum utan produkten måste lagras tills utredningen är klar. I samband med leverans är det viktigt att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan övergår till dig som köpare.

AllVy Uterum friskriver sig alla ytterligare krav från kunden gällande ersättning till följd av transportskador, leveransförseningar eller skadade produkter. AllVy Uterum friskriver sig från följdfel eller förseningskostnader, viten eller andra kostnader som kunden gör gällande. I det fall en felaktig vara levererats ersätter AllVy Uterum med en omleverans av ny felfri vara alternativt en priskompensation. Transportskador ersätts i enlighet med och upp till transportörs gällande ansvarsförsäkring.

Montage

Vi tillhandahåller för närvarande inte installationstjänster, i det fall vi rekommenderar någon av våra samarbetspartners sluts eventuella avtal om installation separat mellan er som kund och respektive företag. AllVy Uterum kan inte ta ansvar för installation genomförd av annat företag.

Reklamation

Reklamationsanmälan görs via e-post till order@allvy.se

Om montering är utförd utan skriftigt godkännande av AllVy Uterum på felaktig eller skadade produkter ogiltigförklaras reklamationsanmälan utan vidare undersökning.

Kunden debiteras eventuella kostnader i samband med begärda besiktningar eller omleveranser av varor vid ej godkänd reklamation.

AllVy Uterum följer Svensk Planglasförenings riktlinjer för kvalitetsbedömning och reklamationshantering gällande planglas.

Om kunden visar att kvaliteten på levererat gods är felaktig i något hänseende, förbinder sig AllVy Uterum att åtgärda felet i första hand genom reparation eller omleverans och i andra hand prisreducering.

Åtgärdande av fel såsom ny vara eller reparation av befintlig vara sker inom skälig tid med hänsyn till produktionstider av nya varor, framtagande av reservdelar samt logistik.

Vid retur av felaktiga eller defekta varor är det kundens skyldighet att ombesörja så att order är på pall och går att skicka med speditör. Det innebär att godset returneras i samma emballeringsmaterial som det leverareades i ursprungligen. Kom ihåg att sista tillfälle att syna produkten är innan montage och det är ett rimligt krav att du sparar emballage fram till montagetillfälle.

Ångerrätt/ retur

Ångerrätten gäller inte för kundunika order där produkterna är tillverkade enligt kundens specifikation och mått. Detta gäller alla måttanpassade glaspartier och övriga produkter som är tillverkade på kundorder.  För övriga produkter gäller att returfrakt tillkommer om ingen annat anges. Vid retur ansvarar kunden för varan ända tills AllVy Uterum har mottagit den. Vid retur/ångerrätt ska varan returneras i originalförpackning. Varan får inte vara använd (monterad) och måste vara komplett, samt utan skador. Du har alltid 14 dagars ångerrätt på lagerförda produkter.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. AllVy Uterum uppmärksammar våra kunder att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål.

Sekretesspolicy

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) samt (GDPR 2016/679) får ingen registrering av personens uppgifter ske utan medgivande. När du klickar på beställ på vår webshop eller när du anmäler dig som kund hos AllVy Uterum godkänner du att vi lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till:

order@allvy.se

Endast AllVy Uterum har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.

Personsäkerhet

Du som kund tar ansvar för säkerheten och skall själv kontrollera att ni följer lagen gällande personsäkerhetsglas i bostäder. Detta gäller även företag, fastighetsägare och allmänna platser. Från 1 juli 2008 gäller nya BBR (Boverkets byggregler). I regelverket finns bl. a anvisningar för krav på personsäkerhetsglas i bostäder, dessa regler gäller vid bygglov. Glasytor ska utformas så att risken för skärskador begränsas. För bostäder, med glasytor placerade närmare än 0,6 m från golv- eller markyta, krävs säkerhetsglas. Glasen ska uppfylla kravet för 2(B)2, 1(C)2 vilket innebär att de skall vara i laminerat eller härdat utförande. Ansvaret för att BBR följs åligger byggherren. Se ytterligare information i BBR, kap 8:353.

Läs mer på Boverkets websida www.boverket.se

Garanti

Garantin gäller vid korrekt hantering, montering och skötsel av varan. Garantin gäller inte då varan är felmonterad eller har yttre påverkan. Montering ska utföras enligt våra anvisningar.


Vik- skjut- fasadpartier 2 år gäller på hela produkten.


Aluminiumkonstruktioner, Puro, Oskura och Clima 2 år gäller på hela produkten.


Övrigt sortiment 2 år gäller på hela produkten.

Slitage som uppkommer av felmontage eller feljustering omfattas ej av garanti.

Force Majeure

AllVy Uterum anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Tvist

Konsument

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion. Om tvisten kvarstår tillämpar AllVy Uterum så kallad alternativ tvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som AllVy Uterum avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. AllVy Uterum förbinder sig då att följa ARN:s utslag.


Allmänna Reklamationsnämnden 

Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm .
Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning för konsument på EU-kommissionens webbplats.

Företag

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras tingsrätten i Halmstad. Vardera parter skall själv ansvara för sina kostnader i samband med eventuell tvist.

Puro

Uterum

TuttoVetro

Skjutpartier

Vikparti S40

Vikpartier

Vikparti s75

Fasadpartier

AURA Dome™

Kupoler

Takelement

Glamping

Oskura Waterproof

Pergola

Växthus Emilia 8,2 kvm

Attefall

Glasräcke

Glasräcken

Terrassmarkis

Markiser

Brafab Vallda

Möbler

Solamagic FREE+

Tillbehör